Zo bych zhonił, kelko ludźi zeserbšćene programy wužiwa a čehodla a kotre dalše přełožki so přeja, přošu was, zo byšće mały naprašnik wupjelnili.

Sunbird hornjoserbsce

Što je Sunbird?

Sunbird je samostatny protykowy program z programoweje swójby Mozilla. Sunbird so tuž do druhich samostatnych Mozilla-programow Firefox, Thunderbird, KompoZer resp. Nvu a SeaMonkey zarjaduje. Alternatiwa za wužiwarjow serbskeje wersije póstoweho programa Mozilla Thunderbird je protykowe rozšěrjenje Lightning, kotrež program Thunderbird wo protykowu funkciju rozšěrja.

Sunbird je za wšelake dźěłowe systemy (Windows, Linux, MacOS a t.d.). Dokładny přehlad namakaće na stronje sćehnjenjow.

Přehlad wo rěčnych pakćikach abo cuzorěčne wersije za Sunbird namakaće na stronje sćehnjenjow cuzorěčnych wersijow Sunbirda. Hornjoserbske dataje wšak njejsu oficielne, móžeće je jenož na stronach http://www.sorbzilla.de namakać.